Seniorzy 65+

Grupy ryzyka

Osoby po 65 r.ż. muszą szczególnie dbać o swoje zdrowie. Z wiekiem wydolność systemu odpornościowego, hormonalnego i nerwowego znacząco spada. Organizm jest dodatkowo osłabiony przez choroby przewlekłe i przyjmowane leki.

Wszechobecnie rozprzestrzeniające się wirusy nie wybierają swoich ofiar. O ile młodszy zdrowy organizm z większym prawdopodobieństwem będzie w stanie zwalczyć grypę samodzielnie, u seniora powyżej 65 r.ż. powikłania mogą występować do końca życia ze względu na choroby współistniejące i wiek. Badania wykazały, że aż 70-85% zgonów spowodowanych grypą, dotyczy osób powyżej 65 r.ż.

Z wiekiem powikłania pogrypowe nasilają się jeszcze bardziej. Średnia długość hospitalizacji z 6 dni dla osób w wieku 50-64 lat wydłuża się do 8 dni dla osób powyżej 75 r.ż. Śmiertelność natomiast, dla osób w wieku powyżej 85 r.ż. jest 16 razy wyższa niż dla grupy wiekowej 65-69 lat.

Należy pamiętać, że infekcje grypowe często przenoszą się w domach opieki społecznej oraz innych placówkach opiekuńczych ze względu na duże skupisko osób z grup ryzyka.

Zważywszy na fakt, że dla tej grupy wiekowej grypa może powodować poważne ryzyko wystąpienia powikłań, każdy senior powinien się zaszczepić. W Polsce regularnie robi to już prawie 23% osób w wieku powyżej 65 lat.

Szczepienie przeciw grypie pacjentów 65+ obniża o:

  • 50% ryzyko pobytu w szpitalu
  • 68% ryzyko zgonu
  • 56% ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego.

Opracowano na podstawie:

  1. Antczak A. 2015. “Grypa – praktyczne kompendium”, Warszawa: Wydawca Medical Tribune Polska
  2. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/65over.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
  3. Gross PA: The efficacy of influenza vaccine in elderly persons. Ann Int Med. 1995; 123:517-527.
  4. Wang C-S, et al. Vaccine 2002;20:2494-99.
  5. https://podyplomie.pl/grypa/posts/572.zachorowanie-na-grype-w-populacji-75-plus - data ostatniego dostępu 07.2023

Grupy ryzyka