Dzieci

Grupy ryzyka

Grypa jest jedną z najczęstszych przyczyn infekcji u dzieci. Każdego roku choruje na nią 20-30% tej grupy. Wiele spośród nich jest hospitalizowanych, a część umiera.

Najbardziej narażone na powikłania i konieczność interwencji lekarza są dzieci do 5 rż., przy czym 57% wszystkich hospitalizowanych z powodu grypy dzieci miało poniżej 2 lat.

Do powikłań pogrypowych dla tej grupy ryzyka należą:

 • zapalenie płuc
 • odwodnienie
 • dysfunkcje mózgu takie jak encefalopatia
 • problemy z zatokami i infekcje uszu
 • pogorszenie przebiegu przewlekłych chorób.

Należy pamiętać, że nieszczepienie dzieci przyczynia się do znacznego zwiększenia zachorowalności na grypę wśród rówieśników oraz innych członków rodziny np. dziadków. Ze względu na bardzo bliski i częsty kontakt ze swoimi opiekunami, dzieci łatwo przenoszą na nich wirusy, zarażając ich.

Mechanizm działa w dwie strony, a więc w celu ochrony dzieci do 6 m.ż., które są za małe, aby je szczepić, zaleca się, aby zaszczepili się ich opiekunowie.

Kobiety w ciąży mogą, a nawet powinny, szczepić się przeciwko grypie. Szczepienie może odbyć się w dowolnym trymestrze ciąży. Dzięki szczepieniu matczyne przeciwciała przenoszone są na płód i biernie uodparniają niemowlęta w pierwszych miesiącach życia. (Szczegóły w zakładce „Kobiety w ciąży”).

Szczepienia są najlepszym z możliwych zabezpieczeń dzieci przez grypą i jej powikłaniami. Redukcja częstości objawów grypopodobnych w tej grupie wynosi nawet 84%.

CDC (Centres for Disease Control and Prevention) zaleca co roku zaszczepić każde dziecko powyżej 6 mż.. W Polsce, mimo nagłośnienia problemu, w grupie dzieci poniżej 4 rż., wszczepialność wciąż wynosi poniżej 1%.


Opracowano na podstawie:

 1. Stinchfield P. ESWI 2018
 2. WHO Influenza vaccines. WHO position paper. Weekly Epidemiol Rep 2005;80(33):279-7
 3. https://www.pzh.gov.pl/ - data ostatniego dostępu 07.2023
 4. Moore D., et al. Pediatrics 2006:118:e610-e619
 5. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
 6. Jianping, et al. Vaccine. 1999;17(Suppl1):S57-S58
 7. Szczepienia ochronne w Polsce w 2016. NIZP-PZH
 8. https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/?strona=4#gdzie-i-jak-czesto-grypa-wystepuje-na-swiecie - data ostatniego dostępu 07.2023

Grupy ryzyka