Test: czy zaszczepić się przeciw grypie?

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka zachorowania na grypę

Odpowiedz na kilka pytań i sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka zachorowania na grypę.

Opracowano na podstawie:

 1. Sanofi Pasteur. Relacje personelu medycznego i pacjentów. Dane wewnętrzne. 2018.
 2. https://www.heartfailurematters.org/en_GB/ - data ostatniego dostępu 07.2023
 3. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/65over.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
 4. https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/heart-disease-home.html - data ostatniego dostępu 07.2023
 5. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/diabetes.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
 6. https://aafa.org/asthma/asthma-triggers-causes/health-conditions-that-trigger-asthma/respiratory-infections-flu-cold-asthma/flu-influenza/ - data ostatniego dostępu 07.2023
 7. Kwong J, i wsp. N Eng J Med 2018;378:345–353.
 8. Boehme A, i wsp. Ann Clin Transl Neurol 2018;5(4):456–463.
 9. WHO. Influenza vaccines. WHO position paper. Weekly epidemiological record 2005;33:279. Data ostatniego dostępu - 13.08.2020
 10. Simon AK, i wsp. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci 2015;282: 20143085.
 11. Melissa A. Rolfes i wsp. Influenza and Other Respiratory Viruses Volume 12, Issue 1, styczeń 2018, P132-137.
 12. CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, red. 13th ed. Washington DC: Public Health Foundation; 2015.
 13. Boyd M, Landefeld, S, Counsell S i wsp. J Am Geriatr Soc 2008;56(12):2171–2179.
 14. Bouter KP, i wsp. Effect of epidemic influenza on ketoacidosis, pneumonia anddeath in diabetes mellitus: a hospital register survey of 1976-1979 in The Netherlands. Diabetes Res Clin Pract; 1991;12:61-8.
 15. Samson S i wsp. Using claims and wearable devices data to quantify influenza outcomes among type 2 diabetes patients – A population study. Plakat przedstawiony podczas: 78. Sesji Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (ADA). 2018.
 16. Puig-Barbera J i wsp. Epidemiology of Hospital Admissions with influenza during the 2013/2014 Northern Hemisphere Influenza Season: results from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. PLoS One 2016; 11(5).
 17. Gerke i wsp. 2014 Respirology.
 18. Kang SH i wsp. Infect Chemother. 2016.