Grupy ryzyka

Sprawdź czy jesteś szczególnie narażony na powikłania grypy

Na grypę może zachorować każdy, jednak sposób w jaki dany pacjent ją przechodzi, a także konsekwencje, które wywołuje, są indywidualną kwestią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyodrębnia kilka grup, dla których powikłania pogrypowe mogą być szczególnie groźne. Zaliczamy do nich:

Osoby zdrowe Osoby chore
osoby po 65 r.ż. z przewlekłymi chorobami układu krążenia
pracownicy instytucji ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, personel ośrodków leczenia, domów starości itp.) z upośledzoną sprawnością układu immunologicznego
kobiety w ciąży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
dzieci, szczególnie od 6 m.ż. do 5 r.ż. z chorobami metabolicznymi (cukrzyca)

Pacjentom z grup ryzyka, a także osobom z ich najbliższego otoczenia, szczególnie zaleca się działania profilaktyczne. Pomimo to, poziom uodpornienia w Polsce wśród osób z chorobami przewlekłymi, wynosi zaledwie 10%. Tym samym znacznie odbiega od poziomu zaszczepienia populacji w USA (50-62%), Niemczech (40%) czy Holandii (70%). U osób powyżej 65. roku życia powikłania pogrypowe mogą się pojawić u 30% chorych.

Grupy ryzyka


Opracowano na podstawie:

  1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) - data ostatniego dostępu 07.2023
  2. Strach M. Gerontologia Polska 2009;17(3):103-105