Chorzy na cukrzycę

Grupy ryzyka

Z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby chorych na cukrzycę, zaliczanej do chorób cywilizacyjnych. Obecnie szacuje się, że na świecie cierpi na nią 537 milionów osób, co stanowi 6,8% całej populacji ludzi.

Cukrzyca to choroba metaboliczna, charakteryzująca się zwiększonym stężeniem glukozy we krwi (hiperglikemią), wynikającą z zaburzeń wydzielania lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy powoduje uszkodzenie, zaburzenie czynności i niewydolność różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Powikłania, występujące w cukrzycy, powodują niedotlenienie tkanek, zaburzenia sprawności układu immunologicznego, a w konsekwencji osłabienie odporności organizmu. W związku z powyższymi zaburzeniami, osoba chora na cukrzycę jest narażona na większą zapadalność, cięższy przebieg, a także większą śmiertelność z powodu infekcji wirusowych. Wykazano, że ryzyko zgonu z powodu grypy powikłanej zapaleniem płuc, jest u takiej osoby od 2 do 4 razy wyższe w porównaniu do osoby bez cukrzycy.

Diabetyk jest także 6 razy bardziej narażony na ryzyko hospitalizacji i 4 razy bardziej narażony na umieszczenie w oddziale intensywnej terapii, w przypadku zarażenia wirusami grypy, niż osoba bez cukrzycy.

U diabetyka z infekcją grypową mogą również wystąpić takie powikłania jak:

 • 10x zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju choroby niedokrwiennej serca po zakażeniu grypą w porównaniu z osobami bez cukrzycy (95% CI: 1,05 – 2,36)
 • 74% zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń glikemii po przechorowaniu grypy (95% CI: 2,15 – 3,74, P <0,05)
  * w okresie 2 tygodnie przed i 4 tygodnie po rozpoznaniu grypy

Liczne organizacje m.in. WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia), ACIP (Advisory Commitee on Immunization Practices – Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych), ADA (American Diabetes Association – Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne), CDC (The Centers for Disease Control and Prevention – Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) oraz PTD (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne) jednogłośnie zalecają cukrzykom coroczne szczepienia przeciwko grypie.

Odpowiedź immunologiczna na szczepienie oraz występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych jest u cukrzyków na takim samym poziomie jak u osób zdrowych. Szczepienia przeciw grypie obniżają o 70% ryzyko hospitalizacji (u dorosłych od 18 do 64 r.ż.).Opracowano na podstawie:

 1. Goeijenbier M., van Sloten T.T., Slobbe L. i wsp.: Benefits of flu vaccination for persons with diabetes mellitus: A review. Vaccine. 2017, 35(38): 5095–5101.
 2. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/43330 - data ostatniego dostępu 07.2023
 3. Looijmans-Van den Akker I. Diabetes Care, 2006;29(8):1771-6
 4. American Diabetes Association. Influenza and Pneumococcal Immunization in Diabetes. Diabetes care, 2004;27(Suppl1):S111-3
 5. Głażewski T., Stępień A.: „Szczepienia w cukrzycy – zalecenia a rzeczywistość”, TERAPIA 2019.
 6. Smith A. et al. Diabetes Care, 2000, volume. 23, number
 7. https://www.mp.pl/cukrzyca/cukrzyca/typ2/233859,odpornosc-chorych-na-cukrzyce-typu-2-w-czasie-szczegolnego-narazenia-organizmu-na-infekcje - data ostatniego dostępu 07.2023
 8. https://www.mp.pl/cukrzyca/cukrzyca/295446,cukrzyca-typy-cukrzycy-badania-i-sposoby-leczenia - data ostatniego dostępu 07.2023
 9. https://diabetesatlas.org/ - data ostatniego dostępu 07.2023
 10. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diabetes - data ostatniego dostępu 07.2023

Grupy ryzyka