Chorujesz na serce?

Jesteś w grupie ryzyka

Grypa a choroby serca

Jeśli cierpisz na choroby układu sercowo-naczyniowego, twoje serce może nie być w stanie przepompowywać krwi na tyle wydajnie, na ile powinno. Może to prowadzić do gromadzenia się płynów w płucach i w innych częściach ciała.

Osoby z chorobami serca są o wiele bardziej narażone na zaostrzony przebieg grypy i powikłania takie jak:

  • Zapalenie płuc
  • Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe
  • Wyższe ryzyko hospitalizacji na skutek powikłań sercowo-naczyniowych

Zachorowanie na grypę może zwiększać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych:

  • 6x W okresie tygodnia od przebycia grypy ryzyko hospitalizacji w związku z zawałem mięśnia sercowego wzrasta sześciokrotnie
  • 3x Ryzyko udaru u pacjentów z objawami infekcji grypopodobnej jest trzykrotnie wyższe w okresie 15 dni od zachorowania niż w jakimkolwiek innym przedziale czasowym w ciągu jednego roku. Podwyższone ryzyko wystąpienia udaru utrzymuje się przez 60 dni

Chroń się przed grypą

Szczepienia przeciw grypie stanowią podstawowy i najbardziej skuteczny środek ochrony przed nią.

Zalecane jest coroczne szczepienie przeciwko grypie, ze względu na aktualizację składu szczepionki.

Szczepienia przeciw grypie są dobrze tolerowane. Podobnie jak w przypadku każdego szczepienia, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, jednak ich przebieg jest zwykle łagodny.


Opracowano na podstawie:

  1. https://www.heartfailurematters.org/en_GB/ - data ostatniego dostępu 07.2023
  2. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/heartdisease.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
  3. Kwong J, i wsp. N Eng J Med 2018;378:345–353.
  4. Boehme A, i wsp. Ann Clin Transl Neurol 2018;5(4):456–463.
  5. WHO. Influenza vaccines. WHO position paper. Weekly epidemiological record 2005;33:279.