Chorujesz na cukrzycę?

Jesteś w grupie ryzyka

Grypa a układ odpornościowy

Czy wiesz, że u osób cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, układ odpornościowy słabnie, co sprawia, że trudniej im walczyć z infekcjami?

Właśnie dlatego diabetycy są bardziej narażeni na poważne powikłania grypy, takie jak:

 • Zapalenie płuc
 • Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe
 • Powikłania neurologiczne
 • Zaostrzenie przebiegu cukrzycy, w tym trudności w kontrolowaniu poziomu glukozy we krwi

Wyższe ryzyko hospitalizacji na skutek grypy

U osób chorujących na cukrzycę prawdopodobieństwo hospitalizacji podczas epidemii grypy jest od trzech do sześciu razy wyższe niż u ogółu populacji.

U chorych na grypę osób z cukrzycą typu II w okresie 2 tygodni przed i 4 tygodni po rozpoznaniu grypy stwierdzono:

 • o 75% więcej przypadków nieprawidłowych stanów glikemicznych
 • o 57% wyższy odsetek zachorowań na zapalenie płuc w stosunku do osób, które nie chorują na cukrzycę
 • Ośmiokrotnie częstsze występowanie choroby niedokrwiennej serca w porównaniu z osobami, które nie chorują na cukrzycę

Chroń się przed grypą

Szczepienia przeciw grypie stanowią podstawowy i najbardziej skuteczny środek ochrony przed grypą.

Zalecane jest coroczne szczepienie przeciwko grypie, ze względu na aktualizację składu szczepionki.

Szczepienia przeciw grypie są dobrze tolerowane. Podobnie jak w przypadku każdego szczepienia, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, jednak ich przebieg jest zwykle łagodny.


Opracowano na podstawie:

 1. https://www.cdc.gov/flu/highrisk/diabetes.htm - data ostatniego dostępu 07.2023
 2. Bouter KP i wsp. Effect of epidemic influenza on ketoacidosis, pneumonia and death in diabetes mellitus: a hospital register survey of 1976-1979 in The Netherlands. Diabetes Res Clin Pract; 1991;12:61-8.
 3. Samson S i wsp. Using claims and wearable devices data to quantify influenza outcomes among type 2 diabetes patients – A population study. Plakat przedstawiony podczas: 78. Sesji Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (ADA). 2018.
 4. WHO. Influenza vaccines. WHO position paper. Weekly epidemiological record 2005;33:279.