Osoby z cukrzycą poważnie zagrożone powikłaniami po grypie

6.09.2023

Grypa to jedna z chorób, które nie tylko znacznie utrudniają kontrolowanie cukrzycy, ale także stanowią realne zagrożenie dla życia diabetyków, dlatego w grupie pacjentów z cukrzycą szczepienia przeciw grypie to sprawa kluczowa. 

W Polsce z cukrzycą żyje ok. 3,5 miliona osób, w tym 1 na 4 w wieku powyżej 60. roku życia. Badania dowodzą, że powikłania pogrypowe częściej występują u pacjentów z cukrzycą niż u innych chorych. Szczególnie narażeni są starsi pacjenci, którzy oprócz dolegliwości związanych z wiekiem, zmagają się także z uciążliwymi chorobami przewlekłymi. 

Zachorowanie na grypę u diabetyków zaburza kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Dodatkowo choroba przebiega u nich ciężej i trwa dłużej w porównaniu do osób zdrowych. 

Dlatego organizacje pacjenckie, w tym m.in. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomendują, aby osoby z cukrzycą korzystały ze szczepień ochronnych.

Diabetycy są zagrożeni:

  • 6-krotnie wyższym niż u zdrowych osób prawdopodobieństwem leczenia szpitalnego spowodowanego grypą w trakcie jej epidemii
  • 6-krotnie wyższym ryzykiem śmierci w wyniku wystąpienia powikłań pogrypowych

Dane epidemiologiczne wskazują, że osoby obarczone dwoma i więcej czynnikami ryzyka (takimi jak wiek, choroba wieńcowa, zaburzenia kardiologiczne, cukrzyca) są 202 razy bardziej narażone na ryzyko powikłań i śmiertelności z ich powodu.

Wiele badań potwierdza, że u diabetyków, którzy zachorują na grypę, istnieje zwiększone ryzyko m.in. zapalenia płuc, udaru, zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej, czy zawału w porównaniu z osobami nieobciążonymi tą chorobą. Szczepiąc się, zmniejszamy ryzyko znacznego i trwałego pogorszenia stanu zdrowia w wyniku jej ciężkiego przebiegu.

Konieczne jest więc, byśmy przestali postrzegać grypę jako niegroźną infekcję. Jej konsekwencje dla zdrowia mogą być naprawdę poważne. Jednocześnie warto pamiętać, że dostępna jest skuteczna profilaktyka, w postaci szczepień przeciwko grypie.

Szczepienia, również te przeciwko grypie, są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zwracają uwagę na to, że są one najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą (ich skuteczność wynosi 60-90%). Najlepszym czasem na szczepienie jest okres przed szczytem zachorowań na grypę od września do grudnia. 


Opracowano na podstawie:

  1. https://szczepieniaprzeciwgrypie.pl/grypa-grupy-ryzyka/chorzy-na-cukrzyce (09.2023)
  2. https://diabetyk.org.pl/infekcje-przy-cukrzycy-to-problem-powazniejszy-niz-by-sie-moglo-wydawac/ (09.2023)
  3. https://podyplomie.pl/diabetologia/33291,grypa-u-chorych-na-cukrzyce (09.2023)
  4. https://www.heydoc.pl/cukrzyca-w-czasie-przeziebienia-i-grypy-insulina-kontrola-glikemii-zakwaszenie-organizmu/ (09.2023)
  5. https://cukrzyca.pl/cukrzyca/przewlekle-powiklania-cukrzycy/grypa-a-cukrzyca/ (09.2023)
  6. https://politykazdrowotna.com/artykul/chorzy-na-cukrzyce-czesciej-umieraja-z-powodu-grypy/833304 (09.2023)