Infekcje wirusowe a zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego

8.09.2023

W sezonie jesienno-zimowym grypa stanowi znaczną część infekcji górnych dróg oddechowych. To szczególnie groźna choroba ze względu na możliwość wystąpienia groźnych dla zdrowia, a niekiedy również stanowiących zagrożenie życia, powikłań. Do najczęstszych z nich zalicza się zapalenie płuc i choroby układu krążenia, m. in. zawał. Jednak w wyniku grypy mogą również pojawić się powikłania neurologiczne, wpływające na centralny układ nerwowy - mózg i rdzeń kręgowy.

Zgodnie z wynikami badań publikowanymi na łamach magazyn „Neuron”, istnieje związek między zakażeniami wirusowymi wymagającymi hospitalizacji a zaburzeniami neurologicznymi.

Wśród najczęstszych neurologicznych powikłań grypy wymienia się:

  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  • zespół Rey’a,
  • zespół Guillian-Barré,
  • Poprzeczne zapalenie rdzenia 
  • Encefalopatię
  • Drgawki gorączkowe
  • Nasilenie się zmian otępiennych u seniorów. 

Pogrypowe powikłania neurologiczne mogą wystąpić również u najmłodszych. U dzieci do 15. roku życia hospitalizowanych z powodu grypy powikłania ze strony układu nerwowego występują w ok. 10% przypadków. Powikłania neurologiczne częściej obserwowano u dzieci z chorobami przewlekłymi, a ich wystąpienie wiązało się z cięższym przebiegiem choroby.

Warto się zabezpieczyć i przyjąć szczepionkę przeciw grypie, a w przypadku wystąpienia choroby bardzo poważnie potraktować jej pierwsze symptomy. Wysoka gorączka, intensywne dreszcze, napady duszności, uczucie rozbicia i ogólne osłabienie to wskazania, aby odpocząć, pozostać w domu przynajmniej przez kilka dni.


Opracowano na podstawie:

  1. https://www.termedia.pl/neurologia/Infekcjom-wirusowym-towarzyszy-wieksze-ryzyko-zaburzen-ukladu-nerwowego,50269.html (09.2023)
  2. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1529005%2Cnaukowcy-o-zwiazkach-miedzy-infekcjami-wirusowymi-chorobami-ukladu (09.2023)
  3. https://portal.abczdrowie.pl/uklad-nerwowy (09.2023)